Warsztaty filozoficzne

Poczytaj z filozofem

Wspólne, grupowe czytania wybranych fragmentów ksiąg autorstwa Laozi i Zhuangzi, oraz interpretacja tekstów pod kątem „wyciągnięcia” z nich zarysu strategii działania, wraz z zastanowieniem się, w jaki sposób ta strategia mogłaby działać w życiu codziennym i jak byłaby w nim stosowana.

Warsztat filozoficzny polega na zapoznaniu się ze strategią działania poprzez obcowanie z tekstami, przemyślenie ich, oraz próbie wprowadzenia ich w życie, do czego służą, różnego rodzaju aktywności (sztuka), praktykowane od tysięcy lat przez chińskich mędrców, filozofów, intelektualistów, jak też i zwykłych ludzi. Filozoficzne teksty daoistyczne są niezwykle popularne również poza Chinami, Daodejing autorstwa Laozi konkuruje ilością tłumaczeń i wydań z Biblią, będąc wraz z nią najpopularniejszym tekstem czytanym w historii ludzkości. Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu autorstwa Zhuangzi niewiele im ustępuje jeśli chodzi o popularność i skuteczność.

Czytanie chińskich, daoistycznych tekstów filozoficznych wymaga wsparcia i wiedzy, gdyż z założenia, co wynika z kultury i charakteru języka chińskiego, są to teksty niejasne i nieoczywiste. Jednakże przed tym, komu uda się dotrzeć do ich przekazu, otwiera się brama do niezwykle skutecznej, i jak mówią daoiści, „bezwysiłkowej” strategii działania, która pozwoli operować spontanicznie i kreatywnie w rzeczywistości, nad którą nie mamy do końca kontroli.

W ramach każdego, dwugodzinnego spotkania, możliwa jest krótka, 30-sto minutowa praktyka Taiji, jako wprowadzenie w realne zastosowanie strategii daositycznej, osiąganie staniu „nie-umysłu”, co z kolei prowadzi do możliwości spontanicznego i kreatywnego reagowania na pojawiające się zdarzenia.