Dla firm

Strategia Pierwszego Cesarza – czyli jak zwyciężać.

Warsztaty chińskiej strategii działania w sytuacjach rywalizacji dla prowadzących działalność biznesową.

Pierwszy Cesarz Chin – Qinshi Huangdi, ponad dwa tysiące lat temu zjednoczył chińskie królestwa, które walcząc pomiędzy sobą o dominację pozostawały w konflikcie kilka stuleci – czasy te Chińczycy nazywają Okresem Walczących Królestw. Pierwszy Cesarz, będąc początkowo władcą jednego z mniejszych i posiadających niewielki potencjał militarny królestwa, zdołał, stosunkowo niewielkim kosztem, zwyciężyć wszystkie pozostałe państwa i zjednoczyć je pod swoim panowaniem. Stało się tak dzięki temu, iż korzystał ze strategii militarnej starożytnego, chińskiego mędrca Sun Zi, która została zapisana w dziele pt.: Sztuka Wojny.
Dzieło Sun Zi jest o sztuce prowadzenia wojny, w rozumieniu operacji militarnych odbywających się na polu walki, gdzie przeciwnicy wystawiają do rywalizacji swoje armie i skuteczność działania tychże decyduje o zwycięstwie lub porażce. Sztuka Wojny jest studiowana nieustannie od ponad dwóch tysięcy lat i bez najmniejszych wątpliwości, zawarta w niej strategia jest uniwersalna, to znaczy, może być stosowana poza obszarem wojskowości, we wszelkiego rodzaju aktywnościach, w których mamy do czynienia z sytuacją rywalizacji i prowadzeniem działań mających na celu osiągnięcie dominacji w danym obszarze. Co istotne, jest to strategia, która kładzie olbrzymi nacisk na kwestie ergonomiczne, czyli na to, aby osiągać cele, zwycięstwa jak najmniejszym kosztem i doprowadzać do uzyskiwania jak największych korzyści. Ostatecznym jej celem jest całkowite zwycięstwo, osiągniecie celu, zdominowanie przeciwnika i zagarnięcie jego dominium, tak aby nie tracić podczas tych działań własnego potencjału. Jak powiedział Sun Zi: Wojnę należy prowadzić tak, aby przeciwnik nie zorientował się, że są przeciw niemu prowadzone jakiekolwiek wrogie działania. W ten sposób przegra, nie wiedząc nawet o tym.

Strategię wojenną Sun Zi można, rzecz jasna, zaadaptować do prowadzenia biznesu i działań mających na celu zdominowanie rynku. Niniejsze warsztaty są dedykowane takiemu jej zastosowaniu. Ponieważ w ciągu dwóch dni nie da się dogłębnie przestudiować całej Sztuki Wojny, w ramach szkolenie zostaną Państwu przedstawione zasady zwyciężania nad przeciwnikiem i opanowywania rynku, skondensowane w dziesięciu najważniejszych punktach, zawierających esencję starożytnej strategii wojennej i sztuki dowodzenia, dzięki której Qinshi Huangdi zjednoczył walczące chińskie królestwa i został Pierwszym Cesarzem.

W ramach warsztatów będą miały miejsce:
– trening Taiji (dwa, lub trzy razy dziennie)
– wykłady ze strategii wojennej Sun Zi

Opis zagadnień/wiedzy/umiejętności które można nabyć w ramach szkolenia.
W ramach szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w arkana starochińskiej strategii działania w sytuacjach rywalizacji, wykorzystywanej od ponad 2500 lat. Jednym z pierwszych, znanych beneficjentów strategii mistrza Sun Zi był pierwszy cesarz chiński Qinshi Huangdi, zaś współcześnie znanym z jej stosowania, z odpowiednim skutkiem, był pierwszy komunistyczny dyktator Chin – Mao Zedong. Wydaje się, że władze Chińskiej Republiki Ludowe wciąż stosują zasady zapisane w Sztuce Wojny, szczególnie w obszarze gospodarki globalnej.
Strategia zostanie przedstawiona w ramach dziesięciu punktów, w których streszcza się jej sens i które rozwijając można dojść do jej wykorzystywania w całej rozciągłości. Każdy z punktów będzie tematem osobnego wykładu. Ponadto, dwa/trzy razy każdego dnia uczestnicy będą mieli okazję trenować Taiji – tzw. wewnętrzną sztukę walki, która w metodach swojego treningu również stosuje zasady strategii Sun Zi.